Geodezie

GRAD s.r.o.

třída Tomáše Bati 87, Zlín

Geometrické plány - vyznačení budov, rozdělení pozemků, věcná břemena. Vytyčení hranic pozemků. Právní pomoc v katastru nemovitostí. Mapový…

Geodézie Česká Třebová s.r.o.

Palackého 297, Česká Třebová - Parník

Geodezie. Zajistíme geodetické práce, katastr, geometrické plány, mapy, vytyčení hranic, zaměření pozemku, nivelace. Zhotovíme účelové mapy…

Ing. Aleš Wojnar - geometr

Poštovní 128, Třinec - Staré Město

Provádění zeměměřických prací se zaměřením na činnosti v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodezie.

Svoboda a syn s.r.o.

Jahodová 524/62, Brno - Brněnské Ivanovice

Montáže telekomunikačních technologií. Provádění geodetických, projektových, jeřábnických a inženýrských prací. Výroba a montáž ocelových…

Ing. Tomáš Bryknar - geodetické práce

Nad Kazankou 250/20, Praha - Troja

Stavební zaměření budov, tvorba map velkých měřítek, práce v investiční výstavbě.

Ing. Tomáš Šváb - Gefis

Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí

Geodetické práce v katastru nemovitostí, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány, pozemní fotogrammetrie a zaměřování podkladových…

Tesařík a Frank geodetické práce s.r.o.

U Stadionu 467, Neratovice

Tvorba geometrických plánů, polohopisných a výškopisných podkladů pro projektování. Vytyčení vlastnických hranic pozemků a zaměřování.

ARGUS GEOSYSTÉM

Radlická 505/58, Praha - Smíchov

Společnost zabývající se leteckým měřickým snímkováním, snímkováním pro dálkový průzkum Země a pořizováním dat ze speciálních senzorů …

Geodézie Alfa s.r.o.

U Podjezdu 523/2, Ústí nad Labem - Krásné Březno

Poskytování komplexních geodetických služeb včetně vytyčování a mapování. Zpracování koordinačního výkresu.

Terén Design s.r.o.

Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Zajištění inženýrských a technických služeb v oblastech 3D vizualizací a zpracování geodat.

Firmy 3140 z 495